• 1 Naše společnost je zapsána v (SOD) seznamu odborných dodavatelů. Jsme připraveni pro zákazníka zpracovat kompletní dokumentaci včetně stavebního projektu, energetického auditu, odborného posudku dle TNI. Vyřídíme pro Vás nutná vyjádření, vyplníme a podáme žádost v rámci dotačního programu zelená úsporám.

  Petr Toušek

 • 2 Máme pro Vás kompletní sortiment výrobců:
  PFT
  CEMIX
  HASIT
  WEBER & TERRANOVA
  CAPAROL

 • 3 Nová Zelená úsporám 2013
  Dotace na zateplení rodinných domů.

  Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.
 • 4 Jaké jsou výhody dávkovacích šneků PFT?
  - vysoká přesnost dávkování
  - snadná obsluha
  - stavebnicové řešení
  - nízká hmotnost
  - odolnost proti chemickému působení látek
  - zdravotní nezávadnost

Zelená úsporám 2013 vyhlášena


Příjem žádostí zelená dotacím by měla začít v srpnu roku 2013, přičemž žádat o dotaci bude možné i u staveb, které byly zahájeny již 1. ledna 2013. Na podzim by měly být vyplaceny první prostředky. Od roku 2014 by měly být postupně vyhlášeny výzvy pro opravy bytových domů, pro objekty veřejných služeb a pro novostavby. Dotace na zateplení rodinného domu 2013.
Nová Zelená úsporám v roce 2013 až 2020 bude poskytovat finanční podporu pro rekonstrukce a novostavby budov určených pro bydlení a budov plnících veřejnou službu.

Na projekt Zelená úsporám bude vyčleněno až 28 miliard korun.
Přímé dotace a výhodné úvěry pro ty, co nemají dostatek finančních prostředků nebo nedosáhnou na běžný komerční úvěr, budou určeny na realizaci opatření ke zlepšení tepelnětechnických vlastností obálky budovy – tepelná izolace stěn, střechy, podlahy nejnižšího podlaží a výměna oken –, dále bude podpora poskytována na výstavbu pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie. Podporována bude také instalace řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a nová regulace otopné soustavy.
Při komplexní realizaci snížení energetické náročnosti – tedy zateplení celé obálky – bude bonusem podporována i výměna zdroje tepla na tuhá fosilní paliva za jiný šetrnější zdroj: plynový kotel, kotel na peletky, tepelné čerpadlo nebo termické solární kolektory. Finanční podpora bude poskytována rovněž na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti, který bude součástí posudku prokazujícího splnění parametrů pro přidělení dotace.

Výše podpory v nové zelené dotaci
 • podpora 25 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 40 %
 • podpora 35 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 50 %
 • podpora 50 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 60 %
 • výstavba rodinného domu v pasivním standardu 400 tisíc korun
 • výstavba rodinného domu s téměř nulovou spotřebou energie 500 tisíc korun

Ostatní novostavby budou podporovány také fixní částkou, a to na bytovou jednotku u bytových domů nebo na objekt veřejné služby za předpokladu instalace alespoň jednoho obnovitelného zdroje energie. Přesná výše podpory bude teprve upřesněna.
Jak na přidělení dotace?
Kontaktujte nás a na základě Vašich požadavků Vám budeme moci pomoci s novým programem zelená úsporám.

Rozdělení peněz v programu Nová Zelená úsporám
Prostředky budou rozděleny v poměru 70% / 30% ve prospěch objektů určených k bydlení, a to následujícím způsobem:
 • 55% rekonstrukce objektů k bydlení
 • 15% novostavby objektů k bydlení tj. pasivní domy, domy s téměř nulovou spotřebou energie
 • 24% rekonstrukce objektů veřejných služeb
 • 6% novostavby objektů veřejných služeb

Větší důraz na objekty určené k bydlení plyne z faktu, že zejména vlastníci rodinných domů nemohou čerpat prostředky z jiných dotačních programů.

Poslední realizované projekty


>>

O nás

Protože patříme k velkým realizátorům můžeme svou cenou snadno oslovit také menší investory, kterým díky kvalitnímu systému práce a výborným dodacím podmínkám materiálů umíme nabídnout finančně zajímavé řešení v nejvyšší kvalitě.
>>